Om det japanska språket

Japanska talas bara i Japan, av dess ca 130 miljoner invånare, och är i övrigt ett förhållandevis ovanligt språk att stöta på – såvida man inte har ett intresse för japansk populärkultur såsom manga (serier), anime (tecknad film), japansk film och tv-spel.

I det japanska språket används traditionellt tre olika alfabet: de fonetiska (ljudhärmande) alfabeten hiragana och katakana, samt kanji – en modifierad variant av det kinesiska alfabetet, bestående av tusentals olika tecken. Också det engelska alfabetet används ibland.

Hiragana

Hiragana Hiragana är ett vackert, snirkligt alfabet, vars utseende har sitt ursprung i en kraftig förenkling av ett antal kinesiska tecken. Tecknen har ingen inneboende betydelse utan är rent ljudhärmande, precis som vårt latinska alfabet. Hiragana användes ursprungligen företrädesvis av kvinnor, men är nu sedan länge i kombination med kanji (se nedan) det mest vitt använda japanska alfabetet.

Katakana

Katakana Katakana har precis som sitt systeralfabet hiragana sitt ursprung i en kraftig förenkling av ett antal kinesiska tecken och är också endast rent ljudhärmande, men dess utseende och användningsområde skiljer sig kraftigt. Katakana har ett kantigare och kraftigare utseende, och användes tidigare i exempelvis telegram. Numera används alfabetet företrädesvis för att skriva utländska låneord, såsom exempelvis namn på utlänningar och utländska städer, företagsnamn etc. Skall jag exempelvis skriva mitt namn med japanska tecken är katakana det alfabet jag använder. (Undantaget är utländska ord som det finns kinesiska tecken/kanji (se nedan) för, främst namn och platsnamn från just Kina.) OBS: Som kan ses i teckentabellerna finns åtskilliga tecken med till synes samma uttal i samma alfabet, men så är egentligen inte fallet: såväl uttal som användning skiljer sig åt – det är dock svårt att uttrycka det med vårt svenska alfabet och utan att komplicera tabellerna. För en sådan här superkort introduktion duger det dock.

Kanji

Några få av alla kanji Det kinesiska alfabetet, med sina tusentals komplicerade tecken, nådde Japan och började användas av japanerna någon gång för kanske 2000 år sedan. ”Kanji” är det namn detta alfabet fått i Japan. Under seklernas gång har dock dess utseende och användning anpassats för att fylla japanska behov. Grovt förenklat kan man säga att många japanska kanji fått sina utseenden något förenklade, och dess betydelser kan också skilja sig från de kinesiska ursprungstecknen. Såväl japaner som kineser använder oftast bara ca 2000 tecken, medan det ursprungliga antalet var många gånger större. Varje kanji kan i det japanska språket ha flera olika betydelser och uttal; vilket uttal och vilken betydelse det blir avgörs av sammanhanget samt av vilket/vilka tecken som står bredvid. All japanska kan skrivas med enbart hiragana, men det skulle se oerhört barnsligt ut, och eftersom man i japanska inte använder mellanslag skulle det dessutom bli mycket svårläst.

/Andreas Larsson 2011.08.12